Produkt dnia
botki RAYAN czarne
botki RAYAN czarne

650,00 zł

botki RAYAN camel
botki RAYAN camel

650,00 zł

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy Femminilita, działający pod adresem www.femminilita.pl („Sklep”) należy do spółki Towards Development sp. z o.o. , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806528, posiadającą numer NIP 9721303907 oraz numer Regon 384498666. Sposoby porozumiewania się użytkowników ze Sklepem są następujące:
a) Korespondencja pisemna na adres os. Stefana Batorego 75/23, 60-687
Poznań.
b) Komunikacja telefoniczna pod numerem telefonu +48 535 555 796.
c) Komunikacja via e-mail na adres kontakt@femminilita.pl


2. ZAKRES USŁUG

2.1. Towards Development sp. z o.o oferuje do sprzedaży detalicznej obuwie poprzez Sklep za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, a w przypadku osób dokonujących zakupów dokonywanych w
ramach działalności gospodarczej wyłącznie przez osoby uprawnione do działania w imieniu przedsiębiorcy. Zamówienia są składane poprzez
wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie. Towards Development sp. z o.o. będzie realizować zamówienia wyłącznie jeżeli zamówienie zawierać
będzie następujące elementy: określenie rodzaju i ilości produktu, wybór formy płatności i rodzaju przesyłki, adres wysyłki, dane użytkownika, który dokonuje zamówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail lub dane do faktury: w tym nazwa, NIP i adres siedziby w przypadku zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej). Użytkownik jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą. Towards Development sp. z o.o. oferuje formy płatności wskazane w trakcie składania zamówienia. Do płatności realizowanych za pośrednictwem osób trzecich mogą mieć
dodatkowe zastosowanie właściwe uregulowania tych pośredników lub emitentów kart płatniczych. Odpowiedzialność za właściwą realizację usług dotyczących obsługi płatności i za bezpieczeństwo transakcji płatności on-line ponoszą podmioty dokonujące takich transakcji. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenia techniczne swojego urządzenia, z którego korzysta dokonując płatności on-line.

3. SPRZEDAŻ – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3.2. Informacja o dostępności produktów w danej chwili jest umieszczana na stronach Sklepu. Przyjęcie przez Towards Development sp. z o.o. złożonego
zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Z uwagi na awarie systemów informatycznych do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Towards Development sp. z o.o.

3.3. Użytkownik, który złożył zamówienie może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu
obsługi klienta Towards Development sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku, jeżeli zamówione produkty nie zostały
jeszcze wysłane do Użytkownika.

3.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. W toku składania zamówienia Użytkownik potwierdza ten fakt
zaznaczając odpowiednie okienko wyboru.

3.5. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Jeżeli jako formę płatności wybrano przedpłatę, produkt zostanie wysłany najpóźniej w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu przez Towards Development sp. z o.o. zapłaty.

3.6. Każde złożone zamówienie, bez względu na formę płatności i dostawy, które każdorazowo są ujawniane Użytkownikowi w trakcie dokonywania
zakupów, rezerwuje wybrane produkty na 7 dni, od daty złożenia zamówienia. Jeżeli do tego czasu Użytkownik nie ureguluje należności (dotyczy zamówień, w których została wybrana opcja przedpłaty na rachunek) zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3.7. Nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia zamówienia, Towards Development sp. z o.o. z uwagi na niemożliwość świadczenia wynikającą z
błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia lub zawierających błędy zamówień złożonych w inny sposób niż poprzez wypełnienie formularza będzie zmuszona anulować takie zamówienie. Zamówienia będą anulowane to jest Towards Development sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy z
Użytkownikiem również gdy:
a. jako formę płatności wybrano przedpłatę – w terminie 7 dni od złożenia zamówienia nie zostanie dokonana zapłata w należnej wysokości (zapłatę
uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku Towards Development sp. z o.o );

3.8. Jako adres dostawy kupowanych produktów można wskazać jedynie adres na terenie Polski.

3.9. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości przewidzianej prawem.

3.10. Towards Development sp. z o.o. wystawia i doręcza Użytkownikowi dokument sprzedaży, który jest dostarczany wraz z przesyłanymi produktami.
Dokumentem jest zawsze paragon fiskalny lub faktura VAT w przypadku otrzymania takiego żądania od Użytkownika.

3.11. Wobec okoliczności siły wyższej oraz wszelkich innych zdarzeń leżących poza kontrolą i wpływem Towards Development sp. z o.o., Towards
Development sp. z o.o. może anulować zamówienie, o czym poinformuje Użytkownika, który złożył zamówienie. Informacja taka może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych przez Użytkownika. Niezwłocznie po
anulowaniu zamówienia Użytkownik otrzyma zwrot wszelkich kwot zapłaconych tytułem ceny za produkty i ich przesyłkę objęte anulowanym zamówieniem.

3.12. Po potwierdzeniu zamówienia, Użytkownik na adres e-mail wskazany w formularzu zakupów otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy.

3.13. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Towards Development sp. z o.o. w zakresie zakupu danego produktu w Sklepie zostaje zawarta na czas
oznaczony i trwa w okresie realizacji zamówienia. Towards Development sp. z o.o. ma maksymalnie 30 dni na dostarczenie zakupionego produktu pod adres wskazany przez Użytkownika lub do miejsca odbioru osobistego.

3.14. Zamówione przez Użytkownika produkty są dostarczane przez Towards Development sp. z o.o. poprzez profesjonalne firmy kurierskie.

3.15. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika.

3.16. Wszelkie produkty dostępne w Sklepie nie są obciążone jakimikolwiek wadami fizycznymi lub prawnymi, są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie
certyfikaty i zezwolenia dla prowadzenia dystrybucji na terenie Polski.

4. REJESTRACJA W SKLEPIE

4.1. Aby skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez Sklep polecamy rejestrację w Sklepie. Rejestracja spowoduje otwarcie konta użytkownika. Do
zarejestrowania się wymagane jest podanie danych użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, płeć oraz hasła).
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny. Użytkownik celem zakończenia rejestracji jest zobowiązany wejść w otrzymany link.

4.2. Zarejestrowani Użytkownicy mogą śledzić status swojego zamówienia oraz przeglądać historię swoich zamówień.

4.3. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Użytkownik powinien informować Towards Development sp. z o.o. o zmianach danych udostępnionych Towards Development sp. z o.o. w trakcie rejestracji.

4.4. W każdej chwili zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z rejestracji. W takim przypadku jego konto zostanie zlikwidowane. W celu rezygnacji należy samodzielnie w panelu administracyjnym konta wybrać opcję „Usuń konto” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami systemu.

5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

5.1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności i dostawy zamówionego produktu:
a. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy to koszt wskazany każdorazowo na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.
b. Płatność poprzez serwis www.przelewy24.pl
c. Przelew ręczny – wybierając tę opcję należy dokonać ręcznego przelewu z rachunku Użytkownika na dane do przelewu, które Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.

5.2. Po dokonaniu wyboru wszelkich warunków zamówienia oraz potwierdzenia złożenia zamówienia Użytkownik na adres e-mail wpisany
podczas rejestracji otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z instrukcjami dotyczącymi płatności i przesyłki produktów. Następnie
Użytkownik otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia co oznacza, że do Użytkownika zostaje wysłany zamówiony produkt. W przypadku, gdy płatność
następuje przelewem, produkt zostaje wysłany do Użytkownika, gdy na rachunek firmy Towards Development sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.
W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym, iż paczka została wysłana. Kurier z reguły dostarcza przesyłkę w ciągu 2 dni roboczych.

5.3. Dla zamówień z dostawą kurierską, w momencie dostarczenia przesyłki Użytkownik ma prawo do sprawdzenia stanu i zawartości paczki w obecności
pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu lub produkt jest inny niż zamawiany,
Użytkownik ma prawo w obecności kuriera wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, jak również powinien niezwłocznie powiadomić Towards Development sp. z o.o. kontaktując się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@femminilita.pl W każdym takim przypadku sporządzony w obecności kuriera protokół zaleca się aby został czytelnie podpisany przez Użytkownika i kuriera. Zaleca się sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w trakcie doręczania przesyłki. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla kuriera, drugi dla Użytkownika. Protokół powinien zawierać datę doręczenia przesyłki, numer listu przewozowego oraz opis uszkodzeń lub ubytków (należy wymienić ilość oraz rodzaj zaginionego towaru).

6. REKLAMACJE

6.1. Towards Development sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady produktów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zakupów
dokonywanych w ramach działalności gospodarczej, to jest nie jako konsument wyłącza się niniejszym przepisy o rękojmi ujęte w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@femminilita.pl , lub w formie pisemnej na adres firmy os.
Stefana Batorego 75/23, 60-687 Poznań

6.3. Towards Development sp. z o.o. zostaje zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy
sprzedaży.

6.4. Użytkownik w ramach reklamacji ma prawo żądać obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia, chyba że Towards
Development sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Nie
dotyczy to jednak przypadków gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Towards Development sp. z o.o. lub Towards Development sp. z o.o.
nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeliwada jest nieistotna.

6.5. W każdym przypadku gdy Towards Development sp. z o.o. będzie zobowiązane do dostarczenia naprawionego lub nowego produktu do
Użytkownika, lub dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu przez Użytkownika, wszelkie koszty takich dostaw obciążają Towards Development sp. z o.o.

6.6. Celem złożenia reklamacji Użytkownik zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu wskazany w preambule regulaminu wraz ze
zgłoszeniem reklamacyjnym dokonując wyboru żądania Użytkownika zgodnie z regulacjami wskazanymi powyżej. Przedmiotowe, pisemne zgłoszenie
reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, a tylko stanowi ułatwienie dla Użytkownika.

6.7. Do reklamowanego produktu dla celów dowodowych i celem przyśpieszenia postępowania zaleca się dołączyć dokument zakupu (paragon
lub fakturę VAT).

6.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towards Development sp. z o.o. wypełni swoje zobowiązania zgodnie z treścią żądania Użytkownika. W
przypadku wyboru zwrotu ceny Użytkownik powinien podać w reklamacji numer konta bankowego, na który zwrot miałby zostać dokonany.

6.9. W przypadku udzielenia gwarancji przez producenta sprzedawanego towaru, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Sklep.

7. ZWROTY

7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik może zrezygnować z produktu
zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z produktem, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zaleca się aby Użytkownik skorzystał z wzoru oświadczenia o odstąpieniu i przesłał e-mail na
adres kontakt@femminilita.pl z informacją, że produkt będzie zwracany oraz odesłać produkt odpowiednio zabezpieczony w terminie 14 dni wraz z
informacją dotyczącą numeru konta, na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu oraz kosztów dostawy do Użytkownika. Koszty zwrotu zwracanego produktu ponosi wyłącznie Użytkownik, a Towards Development sp. z o.o. jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupionego towaru uprzednio
uiszczonych przez Użytkownika. Towards Development sp. z o.o. prześle Użytkownikowi mailem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

7.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.4. Jeśli wszystkie w/w. warunki odstąpienia od umowy zostaną spełnione, zwrot ceny zwróconego produktu w terminie 14 dni poprzez wykonanie
przelewu przez Towards Development sp. z o.o. na wskazany przez Użytkownika numer konta.

7.5 Towards Development sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania zwracanego
produktu z powrotem.

7.6 Towards Development sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7 Użytkownik nie ma prawa do zwrotu zakupionych produktów w Sklepie w odniesieniu do umów:
1. dotyczących świadczenia usług, jeżeli Towards Development sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Towards Development sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Towards Development sp. z o.o. nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. OCHRONA DANYCH

8.1. Dobrowolne przekazanie Towards Development sp. z o.o. przez Użytkownika danych osobowych zarówno w celu rejestracji w Sklepie, jak i w celu złożenia zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Towards Development sp. z o.o. (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Administratorem danych osobowych jest spółka Towards
Development sp. z o.o. , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806528, posiadającą numer NIP 9721303907 oraz numer
Regon 384498666. Dane osobowe Użytkownika są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy z Użytkownikiem, w tym wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestrowanym Użytkownikiem lub złożyć zamówienie.

8.2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji
złożonego zamówienia, w tym w szczególności dane mogą być przekazywane firmom kurierskim i innym usługodawcom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.

8.3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w trybie art. 31 wyżej wskazanej ustawy, zawierając w tym
przedmiocie pisemną umowę z takim podmiotem, jednak to Towards Development sp. z o.o pozostanie administratorem danych osobowych.

8.4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i prawo ich poprawiania lub żądania usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.femminilita.pl

9.2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Towards Development sp. z o.o. są następujące: użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania ze Sklepu na komputerze użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

9.4. W przypadku, gdy Użytkownik będzie za pośrednictwem Sklepu udostępniał jakiekolwiek treści nie mogą one mieć charakteru bezprawnego, w tym między innymi nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób. W przypadku dokonania takiego naruszenia
Użytkownik zwolni Towards Development sp. z o.o. z odpowiedzialności wobec osób, których prawa naruszono, w tym pokryje koszty obrony
przeciwko roszczeniom takich osób.

9.5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Towards Development sp. z o.o. w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9.6. Towards Development sp. z o.o. jest związane regulacjami przewidzianymi kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

9.7. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania newslettera informującego o towarach i usługach oferowanych przez Towards Development sp. z o.o.
Wyrażenie chęci otrzymywania newslettera oznacza wyrażenie zgodę na otrzymywanie od Towards Development sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest
niezbędne, aby otrzymywać newsletter.

9.8. Towards Development sp. z o.o. ma prawo zmienić treść niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl